Juletræsfest


Postens Marchforening afholder hvert år den 2. søndag i december en juletræsfest for medlemmerne. Det er et arrangement for hele familien.

Juletræsfest søndag d. 8 .december 2024 kl. 14.00 – 17.00 i Fritidscentret Skovvang, Skovvangsvej, Århus N.

Dørene åbnes kl. 13.30.

Pris for deltagelse medlemmer:
Børn 30 kr. 🎄 Voksne 50 kr.
Gæster og passive m:edlemmer
Børn 80 kr. 🎄 Voksne 60 kr.

Vi er desværre nødsaget til at sætte deltagerbegrænsning på 130
personer.
Så vil du/I være sikre på at komme med, så meld dig/jer til med det
samme.
Tilmelding og betaling kan kun ske til: Festudvalget, kassereren eller
formanden.
Sidste frist for tilmelding er 27. november 2023.
Husk ved tilmelding at oplyse navn og alder på børnene.